Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 14:3     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

I.Ban chấp hành:

 

Nguyễn Bảo Triệu

Chủ tịch

baotrieuipn@yahoo.com

0988.200.826

Nguyễn Văn Phụng

Phó Chủ tịch

Email: phung.nguyen@ipn.org.vn

Di động: 0905297833

       

Viên Đại Phúc

Ủy viên TT

Phan Tuấn

UV - Phụ trách văn nghệ

Hoàng Thị Ái Vân

UV - Phụ trách công tác phúc lợi đoàn viên

Lê Thành Đạt

UV - Phụ trách thể thao

Nguyễn Hồ Công Dung

UV - Phụ trách nữ công

 

II. Ủy ban kiểm tra:

  1. Nguyễn Văn Phụng - Chủ nhiệm
  2. Đoàn Ngọc Vĩnh Hưng - Ủy viên
  3. Đinh Văn Quang - Ủy viên

III. Ban nữ công:

  1. Nguyễn Hồ Công Dung - Trưởng ban
  2. Lê Thùy Liên - Phó ban

IV. Ban tài chính:

  1. Lê Thị Kim Trang - Kế toán
  2. Đoàn Thị Tuyết - Thủ quỹ

V. Văn thư: Nguyễn Thị Hiếu

VI. Liên hệ:

  • Địa chỉ: 08 Trần Phú, Nha Trang
  • Email: congdoan@ipn.org.vn
  • Điện thoại: (0258) 3 829 542