Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:39     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh dưỡng
Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh dưỡng

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm – Dinh dưỡng.

     - Tên tiếng Anh: Department of Non-Communicable Diseases Control and Nutrition

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam trong khu vực được phân công.

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng.

- Phối hợp cung cấp dịch vụ: Tư vấn dinh dưỡng cho các tổ chức và cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: ThS. Phan Công Danh  

       Điện thoại:               Email: danhpasteurnt@yahoo.com.vn

4. Liên hệ:

- Tầng trệt, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

         Điện thoại: