Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:7     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Khoa Vi sinh miễn dịch
Khoa Vi sinh miễn dịch

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Khoa Vi sinh miễn dịch.

     - Tên tiếng Anh: Department of Microbiology and Immunology

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, xét nghiệm chẩn đoán vi sinh, miễn dịch.

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực xét nghiệm chẩn đoán vi sinh, miễn dịch.

- Phối hợp cung cấp các dịch vụ: xét nghiệm vi sinh, miễn dịch, xét nghiệm bệnh tối nguy hiểm, các kỹ thuật xét nghiệm (miễn dịch học, sinh học phân tử), các chế phẩm sinh học, các sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Bảo Triệu  

           Điện thoại:                        Email: baotrieuipn@yahoo.com.vn

- Phó trưởng Khoa: ThS. Huỳnh Kim Mai

           Điện thoại:                        Email: mai064@yahoo.com

4. Liên hệ:

- Tầng 4, tòa nhà B, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

-  Điện thoại: