Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:14     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Khoa Sức khoẻ Môi trường - Bệnh nghề nghiệp
Khoa Sức khoẻ Môi trường - Bệnh nghề nghiệp

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Khoa Sức khỏe môi trường – Bệnh nghề nghiệp

     - Tên tiếng Anh: Department of Environmental and Occupational Health

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích.

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe môi trường, sức khỏe học đường và sức khỏe nghề nghiệp.

- Phối hợp cung cấp các dịch vụ: Lấy mẫu và phân tích các yếu tố độc hại về vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường; xét nghiệm hóa lý/ vi sinh môi trường, xét nghiệm hóa độc chất ở người, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, tư vấn, lập hồ sơ, khám phát hiện nghề nghiệp, đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận về chuyên môn y tế lao động và xét nghiệm môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: ThS. Hồ Văn Quốc

 Điện thoại: 077 384 32 38               Email: quocnpi@gmail.com

- Phó trưởng Khoa: ThS, BS. Lê Xuân Huy

      Điện thoại:                                          Email: lexuanhuy75@yahoo.com.vn 

4. Liên hệ:

- Tầng 5, tòa nhà B, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

-  Điện thoại: