Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 | 11:42     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Thông báo mời thầu
Thông báo số 1369/IPN-KHNV ngày 24/7/2024 về việc mời Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thật Quốc Tế báo giá bộ phụ kiện bảo dưỡng bơm cho máy sắc ký ion (lần 2)
Cập nhật: 25/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1315 ngày 19/7/2024 về việc mời Công ty CP vật tư khoa học Biomedic báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị
Cập nhật: 22/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1307/IPN-KHNV ngày 19/7/2024, mời Công ty TNHH Thiết bị khoa học Lan Oanh báo giá kit xác định độc tố
Cập nhật: 19/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1297/IPN-KHNV ngày 17/7/2024, đề nghị Công ty CP Vật tư Khoa học Biomedic báo giá dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị
Cập nhật: 18/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1295/IPN-KHNV ngày 17/7/2024, đề nghị Công ty TNHH thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Tế báo giá bộ phụ kiện bảo dưỡng bơm cho máy sắc ký ion
Cập nhật: 18/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1198/IPN-KHNV ngày 08/7/2024, kính mời các Nhà cung cấp báo giá cung cấp máu cừu
Cập nhật: 08/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1138/IPN-KHNV ngày 02/7/2024 Kínhh mời các Nhà cung cấp báo giá máy lạnh âm trần 5HP
Cập nhật: 02/07/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1105/IPN-KHNV ngày 26/6/2024 về việc đề nghọ công ty CP DV Công nghệ Nam Việt báo giá bơm nén khí dùng cho máy sinh khí ni tơ
Cập nhật: 26/06/2024
[xem ... ]
Thông báo số 1093/IPN-KHNV ngày 24/6/2024, về việc báo giá vật tư tiêu hao cho máy sắc ký ion
Cập nhật: 25/06/2024
[xem ... ]
Thông báo 928/IPN-KHNV ngày 04/6/2024 kính mời các Nhà cung cấp dịch vụ báo giá cho thuê xe
Cập nhật: 04/06/2024
[xem ... ]
Các tin khác:
1234567
 Thông báo số 923/IPN-KHNV ngày 4/6/2024 kính mời các Nhà cung cấp dịch vụ báo giá dịch vụ cho thuê hội trường  (04/06)
 Thông báo 827/IPN-KHNV ngày 21/5/2024 kính mời các Nhà cung cấp báo giá thang máy tải khách (10/05)
 Thông báo số 644/IPN-KHNV ngày 22/4/2024, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá thiết bị truyền tin cảnh báo cháy (15/04)
 Báo giá dịch vụ Kiểm toán tài chính năm 2023 (12/04)
 Thông báo số 407/IPN-KHNV ngày 19/3/2024, kính mời các Nhà cung cấp báo giá máy lạnh âm trần 5HP (19/03)
 Thông báo số 411/IPN-KHNV ngày 19/3/2024 kính mời công ty TNHH thiết bị khoa học Lan Oanh báo giá kitxác định nội độc tố (19/03)
 Thông báo số 85/TB-TL ngày 11/3/2024 về việc đấu giá tài sản thanh lý  (13/03)
 Thông báo số 253/IPN-KHNV ngày 25/3/2024, kính mời các Công ty/ Đơn vị báo giá dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý (27/02)
 Thông báo số 107/IPN-KHNV ngày 19/01/2024, kính mời các Đơn vị/Công ty báo giá bo nguồn cho bộ loại nhiễu DRC PCBF/S-GAMA2 DRC (19/01)
 C6ng văn số 96/IPN-KHNV ngày 18/01/2024 về việc yêu cầu công ty TNHH Hóa chất- Thiết bị khoa học Hưng Việt báo giá vật tư máy Agilent (18/01)