Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:56     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Thông báo mời thầu
Thông báo 928/IPN-KHNV ngày 04/6/2024 kính mời các Nhà cung cấp dịch vụ báo giá cho thuê xe
Cập nhật: 04/06/2024
[xem ... ]
Thông báo số 923/IPN-KHNV ngày 4/6/2024 kính mời các Nhà cung cấp dịch vụ báo giá dịch vụ cho thuê hội trường
Cập nhật: 04/06/2024
[xem ... ]
Thông báo 827/IPN-KHNV ngày 21/5/2024 kính mời các Nhà cung cấp báo giá thang máy tải khách
Cập nhật: 10/05/2024
[xem ... ]
Thông báo số 644/IPN-KHNV ngày 22/4/2024, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá thiết bị truyền tin cảnh báo cháy
Cập nhật: 15/04/2024
[xem ... ]
Báo giá dịch vụ Kiểm toán tài chính năm 2023
Cập nhật: 12/04/2024
[xem ... ]
Thông báo số 407/IPN-KHNV ngày 19/3/2024, kính mời các Nhà cung cấp báo giá máy lạnh âm trần 5HP
Cập nhật: 19/03/2024
[xem ... ]
Thông báo số 411/IPN-KHNV ngày 19/3/2024 kính mời công ty TNHH thiết bị khoa học Lan Oanh báo giá kitxác định nội độc tố
Cập nhật: 19/03/2024
[xem ... ]
Thông báo số 85/TB-TL ngày 11/3/2024 về việc đấu giá tài sản thanh lý
Cập nhật: 13/03/2024
[xem ... ]
Thông báo số 253/IPN-KHNV ngày 25/3/2024, kính mời các Công ty/ Đơn vị báo giá dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Cập nhật: 27/02/2024
[xem ... ]
Thông báo số 107/IPN-KHNV ngày 19/01/2024, kính mời các Đơn vị/Công ty báo giá bo nguồn cho bộ loại nhiễu DRC PCBF/S-GAMA2 DRC
Cập nhật: 19/01/2024
[xem ... ]
Các tin khác:
123456
 C6ng văn số 96/IPN-KHNV ngày 18/01/2024 về việc yêu cầu công ty TNHH Hóa chất- Thiết bị khoa học Hưng Việt báo giá vật tư máy Agilent (18/01)
 Thông báo số 88/IPN-KHNV ngày 17/01/2024, kính mời các Đơn vị/Công ty thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định thanh lý tài sản (18/01)
 Thông báo số 79/IPN-KHNV ngày 15/01/2024, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá vật tư tiêu hao cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm  (15/01)
 Thông báo số: 2782/IPN-KHNV ngày 20/12/2023, kính mời các Hãng sản xuất/Nhà cung cấp báo giá cho gói thầu: "Cung cấp thiết bị truyền tin cảnh báo cháy". (21/12)
 Thông báo số 2539/IPN-KHNV ngày 21/11/2023, kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ báo giá khám sức khỏe định kỳ. (22/11)
 Thông báo số 2341/IPN-KHNV ngày 31/10/2023; kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá sinh phẩm kiểm nghiệm (31/10)
 Thông báo số 2312/IPN-KHNV ngày 27/10/2023; kính mời các đơn vị/công ty thẩm định giá gói thầu “Cung cấp hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho xét nghiệm dịch vụ (294 danh mục)” (27/10)
 Thông báo số 2297/IPN-KHNV ngày 26/10/2023; kính mời các đơn vị/công ty thẩm định giá gói thầu “Cung cấp hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho xét nghiệm dịch vụ (294 danh mục)” (26/10)
 Thông báo số 2240/iPN-KHNV ngày 20/10/2023, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá sinh phẩm kiểm nghiệm (20/10)
 Thông báo số 2157/IPN-KHNV ngày 13/10/2023, kính mời các nhà dịch vụ báo giá cho thuê xe  (16/10)