Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:14     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
An toàn sinh học
Phương pháp chọn thiết bị đo trong đo lường
Cập nhật: 10/11/2023
[xem ... ]
Phát triển bền vững mạng lưới ngân hàng mẫu cho dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
Cập nhật: 10/08/2022

Trong một thập kỷ qua đã có nhiều tiến bộ, nhưng việc tiếp cận nguồn mẫu bệnh phẩm vẫn là rào cản lớn cho việc phát triển và đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán. 

[xem ... ]
Thông khí trong phòng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19
Cập nhật: 14/09/2021

Trong các phòng kín có sự thông gió kém, lượng vi rút trong không khí có thể tích tụ, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt khi có nhiều người cùng bị nhiễm bệnh cùng ở trong trong một phòng....

[xem ... ]
Xác nhận phương pháp trong xét nghiệm hóa lâm sàng
Cập nhật: 28/05/2021

cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về thực hành xác nhận phương pháp trong xét nghiệm hóa lâm sàng và phòng xét nghiệm y khoa, và mở rộng đến việc các phòng xét nghiệm....

[xem ... ]
Một số cảm biến trong đo lường nhiệt độ
Cập nhật: 30/11/2020

Có hai loại cảm biến nhiệt độ: dạng tiếp xúc và không tiếp xúc. Cảm biến tiếp xúc, chiếm phần lớn trong các cảm biến nhiệt độ, là cảm biến khi đo sẽ tiếp xúc hoặc nằm trong môi trường cần đo.  

[xem ... ]
Ngân hàng mẫu – Trách nhiệm và lợi ích
Cập nhật: 28/02/2020

Ngân hàng mẫu là một thư viện mẫu quản lý việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản và phân phối mẫu sinh học và các dữ liệu liên quan được sử dụng cho việc nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng...

[xem ... ]
Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân tại các cơ sở chăm sóc bệnh nhân liên quan với chủng vi rút corona mới (2019-nCoV)
Cập nhật: 11/02/2020

Nhân viên y tế cần được đào tạo và hiểu rõ khi nào cần sử dụng PPE, những PPE nào là cần thiết, làm thế nào để mặc, sử dụng và cởi PPE đúng cách để ngăn ngừa sự lây nhiễm...

[xem ... ]
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm khi làm việc và xử lý mẫu liên quan đến chủng vi rút corona mới (2019-nCoV)
Cập nhật: 06/02/2020

Sự cung cấp thông tin kịp thời giữa nhân viên lâm sàng và phòng thí nghiệm là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ trong việc xử lý mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân bị nhiễm 2019-nCoV. Những mẫu bệnh phẩm như vậy phải được dán nhãn phù hợp...

[xem ... ]
Những biến đổi ở giai đoạn trước phân tích ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của mẫu bệnh phẩm lưu trữ trong ngân hàng sinh học
Cập nhật: 03/09/2019

Mục tiêu của báo cáo này là bàn về những biến đổi ở giai đoạn trước phân tích gây ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của các loại mẫu bệnh phẩm như máu, nước tiểu và sản phẩm...

[xem ... ]
Tiếp cận phương pháp xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm vi sinh
Cập nhật: 17/05/2018

Sự tiến bộ nhanh chóng của các phương pháp vi sinh và sự thay thế các kỹ thuật đã đòi hỏi các nhà nghiên cứu vi sinh phải nắm được các yêu cầu của thử nghiệm và các thông số...

[xem ... ]
Các tin khác:
12
 Đào tạo An toàn sinh học tại Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định (05/04)
 Tập huấn "Nhận thức chung về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005" cho cán bộ của Viện Pasteur Nha Trang (14/03)
 Làm thế nào để tổ chức chương trình đánh giá chất lượng từ bên ngoài cho giai đoạn trước xét nghiệm (06/03)
 Tại sao không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng thí nghiệm? (01/11)
 Xem xét vấn đề đạo đức về an toàn sinh học trong các nghiên cứu tạo ra tác nhân có khả năng gây ra đại dịch (06/06)
 Tập huấn đánh giá nguy cơ sinh học (11/05)
 Tập huấn đóng gói và vận chuyển chất truyền nhiễm (11/05)
 Xây dựng năng lực an toàn sinh học: kinh nghiệm và thách thức của phương pháp tiếp cận đào tạo từ xa  (17/03)
 Đánh giá tình hình triển khai an toàn sinh học tại khu vực miền Trung (25/12)
 Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm và an toàn sinh học (06/09)