Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:46     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Đào tạo, đào tạo lại
Tập huấn “Giám sát và định loại véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ côn trùng tuyến tỉnh và huyện khu vực miền Trung”
Cập nhật: 05/10/2023
[xem ... ]
Lớp tập huấn kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học HIV
Cập nhật: 03/10/2023
[xem ... ]
Hoạt động đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục của Viện Pasteur Nha Trang năm 2022
Cập nhật: 12/06/2023
[xem ... ]
Khóa đào tạo “Nguyên tắc và thực hành tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I và cấp II tại Bình Định
Cập nhật: 21/12/2022
[xem ... ]
Chuyển giao kỹ thuật kiểm nghiệm hóa lý thực phẩm tại một số tỉnh khu vực miền Trung
Cập nhật: 31/10/2022
[xem ... ]
Chuyển giao kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tại một số tỉnh khu vực miền Trung
Cập nhật: 28/10/2022
[xem ... ]
Khóa đào tạo an toàn sinh học trực tuyến tháng 10/2022
Cập nhật: 19/10/2022
[xem ... ]
Khóa đào tạo đánh giá nguy cơ sinh học tại phòng xét nghiệm
Cập nhật: 15/09/2022

Khóa đào tạo bao gồm 40 học viên đến từ phòng xét nghiệm y tế của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện đa khoa và bệnh viện Phổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.... 

[xem ... ]
Đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản khóa 11 khu vực miền Trung năm 2022
Cập nhật: 05/09/2022

Được sự hỗ trợ từ Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) Việt Nam và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S CDC), Viện Pasteur Nha Trang tổ chức 01 khóa đào tạo Dịch tễ học thực địa cơ bản (FETP ngắn hạn 3 tháng)...

[xem ... ]
Hoạt động đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục của Viện Pasteur Nha Trang năm 2021
Cập nhật: 23/08/2022

Năm 2021, Viện Pasteur Nha Trang đã mở 41 khóa đào tạo và cấp 588 chứng chỉ/chứng nhận cho các học viên. Lĩnh vực đào tạo thuộc các chuyên ngành về y tế dự phòng nhằm hỗ trợ các cán bộ tuyến tỉnh, huyện khu vực miền Trung – Tây Nguyên... 

[xem ... ]
Các tin khác:
1234
 Viện Pasteur Nha Trang tổ chức khóa đào tạo “An toàn sinh học” cho tuyến tỉnh theo hình thức trực tuyến  (11/10)
 Khóa đào tạo trực tuyến: “Đánh giá nguy cơ an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm” (23/09)
 Tập huấn kỹ thuật xét nghiệm và quản lý chất lượng trong chẩn đoán Sars-Cov-2 (07/05)
 Chương trình tập huấn “Giới thiệu các kỹ thuật phân tích một số thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” (07/05)
 Hoạt động đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục của Viện Pasteur Nha Trang năm 2020 (29/03)
 Khóa đào tạo an toàn sinh học tháng 01/2021 (22/01)
 Tập huấn kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học HIV năm 2020 (31/12)
 Khóa đào tạo an toàn sinh học cho cán bộ làm xét nghiệm  (20/11)
 Khóa đào tạo “Thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19” (02/10)
 Khóa đào tạo "Nguyên tắc và thực hành tại phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp I và cấp II" (29/07)