Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024 | 10:43     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Khoa Côn trùng - Kiểm dịch
Khoa Côn trùng - Kiểm dịch

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Khoa Côn trùng – Kiểm dịch

     - Tên tiếng Anh: Department for Vector Control and Border Quarantine

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống các bệnh do côn trùng, ký sinh trùng truyền bệnh, kiểm dịch y tế; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực ký sinh trùng, côn trùng và kiểm dịch y tế.

- Phối hợp cung cấp các dịch vụ tư vấn, phòng và diệt các véc tơ truyền bệnh, côn trùng, ký sinh trùng, vật chủ trung gian truyền bệnh; thực hiện các dịch vụ khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và tính an toàn của các hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Quản lý Khoa: ThS. Trịnh Công Thức

        Điện thoại:  0908 543 468                 Email: thucpasteur83@gmail.com 

4. Liên hệ:

- Tầng 3, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

          Điện thoại: