Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 14:28     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung
Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung

1. Tên gọi:

-  Tên tiếng Việt: Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung

-  Tên tiếng Anh: Center for Food Safety in Central Viet Nam

-  Chuẩn phòng thí nghiệm (PTN): đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số PTN: VILAS 410

2. Chức năng:

        - Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát chủ động, đánh giá nguy cơ, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu trong khu vực miền Trung; chứng nhận hợp quy về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, thực phẩm theo sự chỉ định của bộ, ngành quản lý

        - Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; xây dựng đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật trong lĩnh vực được phân công.

        - Phối hợp cung cấp các dịch vụ: xét nghiệm hóa thực phẩm, vi sinh thực phẩm, các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:     

a/ Các bộ phận chức năng:

-  Hành chính tổng hợp

-  Nhận mẫu và trả kết quả (bao gồm bảo quản, lưu mẫu)

-  Quản lý chất lượng (bao gồm chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế)

b/ Các labo:

-  Labo Vi khuẩn (bao gồm labo thử nghiệm trên động vật)

-  Labo Sinh học phân tử

-  Labo  Hóa lý

-  Labo Độc chất (bao gồm labo thử nghiệm trên động vật)

-  Labo Vi nấm, ký sinh trùng 

4. Lãnh đạo:

           - Giám đốc Trung tâm: ThS. Đào Thị Vân Khánh

Điện thoại: 0917368707,    email: khanh.dao@ipn.org.vn;  khanhpasteur@yahoo.com.vn

        - Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Hoàng Thị Ái Vân 

Điện thoại:                        email: hv24208@gmail.com 

5. Liên hệ:

-  Tòa nhà C, số 8 đường Trần Phú, Nha Trang

           Điện thoại: 

 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN, CHỨNG CHỈ, CHỈ ĐỊNH CỦA CÁC BỘ/ NGÀNH