Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 14:27     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Côn trùng kiểm dịch
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lan truyền sốt xuất huyết Dengue
Cập nhật: 31/01/2024

Tất cả mọi người từ trẻ em đến người lớn chưa có miễn dịch đặc hiệu đều có thể bị mắc bệnh SXHD. Về lý thuyết, một người có thể bị nhiễm 4 lần với 4 típ vi rút dengue khác nhau DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4...

[xem ... ]
Các tin khác:
123456
 Thực trạng, nhu cầu và khoảng trống trong truyền thông nguy cơ sốt xuất huyết dengue tại Quảng Nam, năm 2022-20233 (22/01)
 Thực trạng ca bệnh, ổ dịch và ổ bọ gậy nguồn tại 2 huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (18/12)
 Đánh giá tính kháng hóa chất của muỗi Aedes aegypti tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa năm 2023 (30/11)
 Một số nguyên nhân làm gia tăng ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam (30/11)
 Phân bố thành phần loài muỗi Aedes truyền bệnh tại một số tỉnh miền Trung năm 2023 (05/12)
 Thực trạng về máy phun phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay và những giải pháp khắc phục (30/11)
 Tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết dengue khu vực miền Trung 10 tháng đầu năm 2023 (23/11)
 Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực miền Trung giai đoạn 1990 - 2022  (16/11)
 Kết quả hoạt động giám sát dịch hạch tại Khánh Hòa và Bình Định đợt 1 năm 2023 (24/10)
 Một số đặc điểm sinh học sinh thái và ổ bọ gậy nguồn của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thị xã Ninh Hòa-Khánh Hòa năm 2021 (09/12)