Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024 | 21:21     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Kết quả đấu thầu
Quyết đinh Số: 702/QĐ-IPN ngày 02/5/2024, Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Cung cấp máy lạnh âm trần 5 HP
Cập nhật: 08/05/2024
[xem ... ]
Thông báo 413/TB-IPN ngày 20/3/2024, kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) gói thầu thuốc Generic: 30 danh mục.
Cập nhật: 22/03/2024
[xem ... ]
Quyết định 398/QĐ-IPN ngày 19/3/2024, phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) gói thầu thuốc Generic: 30 danh mục.
Cập nhật: 22/03/2024
[xem ... ]
Quyết định 397/QĐ-IPN ngày 19/3/2024, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần gói thầu cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho XN dịch vụ
Cập nhật: 20/03/2024
[xem ... ]
Thông báo 331/TB-IPN ngày 07/3/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cập nhật: 08/03/2024
[xem ... ]
Thông báo số 255/TB-IPN ngày 23/02/2024 về việc bán đấu giá tài sản thanh lý theo hình thức chỉ định
Cập nhật: 23/02/2024
[xem ... ]
Thông báo số 51/TB-IPN ngày 10/01/2024 về việc thông báo kết quả lựa chọ nhà thầu cung cấp gói thầu thuốc Generic: 17 danh mục
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Quyết định số 50/QĐ-IPN ngày 10/01/2024, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói thầu Cung cấp thuốc Generic: 17 danh mục từ nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Thông báo số 2809/TB-IPN ngày 25/12/2023 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Quyết định số 2808 ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Các tin khác:
123456
 Quyết định số: 2675/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX- Căn tin số 8 Pasteur thành Trung tâm Dịch vụ y tế cơ sở 2 (12/12)
 Quyết định số: 2674/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur thành TT Dịch vụ y tế cơ sở 2. (12/12)
 Quyết định số 2581/QĐ-IPN ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng, Gói thầu cung cấp Đầu dò (probe) cho xét nghiệm Realtime RT-PCR Dengue (30/11)
 Quyết định số 2583/QĐ-IPN ngày 28/11/2023, Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, gói thầu cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR (29/11)
 Mẫu số 6B, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa (21/11)
 Thông báo số 2501/TB-IPN ngày 15/11/2023 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR  (16/11)
 Thông báo số 2500/TB-IPN ngày 15/11/2023 Về phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng gói thầu cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR (16/11)
 Quyết định 2052/QĐ-IPN ngày 04/10/2023 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR  (16/11)
 Quyết định 2469/QĐ-IPN ngày 13/11/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máu Realtime PCR (14/11)
 Quyết định số 2465/QĐ-IPN ngày 10/11/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp dịch vụ bảo trì máy móc và thiết bị kiểm nghiệm (14/11)