Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:12     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Kết quả đấu thầu
Quyết định số 879/QĐ-IPN ngày 30/5/2024 về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu cung cấp hóa chất (02 danh mục)
Cập nhật: 19/06/2024
[xem ... ]
Quyết định 781/QĐ-IPN ngày 14/5/2024 vè việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu cung cấp thiết bị truyền tin cảnh báo cháy
Cập nhật: 17/06/2024
[xem ... ]
Quyết định số 751/QĐ-IPN ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị truyền tin cảnh báo cháy
Cập nhật: 17/06/2024
[xem ... ]
Quyết định số 987/QĐ-IPN ngày 13/6/2024 về việc phê duyệt danh sách ngắn các nhà thẩu hạn chế gói thầu Tư vấn kiểm toán tài chính năm 2023 của Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 14/06/2024
[xem ... ]
Quyết định số 791/QĐ-IPN ngày 15/5/2024 V/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Dự án Cải tạo KTX- Căn tin số 8 Pasteur thành TT DVYT cơ sở 2 Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 23/05/2024
[xem ... ]
Quyết định 790/QĐ-IPN ngày 15/5/2024, V/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Dự án Cải tạo KTX- Căn tin số 8 Pasteur thành Trung tâm Dịch vụ y tế cơ sở 2 Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 23/05/2024
[xem ... ]
Quyết đinh Số: 702/QĐ-IPN ngày 02/5/2024, Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Cung cấp máy lạnh âm trần 5 HP
Cập nhật: 08/05/2024
[xem ... ]
Thông báo 413/TB-IPN ngày 20/3/2024, kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) gói thầu thuốc Generic: 30 danh mục.
Cập nhật: 22/03/2024
[xem ... ]
Quyết định 398/QĐ-IPN ngày 19/3/2024, phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) gói thầu thuốc Generic: 30 danh mục.
Cập nhật: 22/03/2024
[xem ... ]
Quyết định 397/QĐ-IPN ngày 19/3/2024, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét theo từng phần gói thầu cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho XN dịch vụ
Cập nhật: 20/03/2024
[xem ... ]
Các tin khác:
1234567
 Thông báo 331/TB-IPN ngày 07/3/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08/03)
 Thông báo số 255/TB-IPN ngày 23/02/2024 về việc bán đấu giá tài sản thanh lý theo hình thức chỉ định (23/02)
 Thông báo số 51/TB-IPN ngày 10/01/2024 về việc thông báo kết quả lựa chọ nhà thầu cung cấp gói thầu thuốc Generic: 17 danh mục (18/01)
 Quyết định số 50/QĐ-IPN ngày 10/01/2024, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói thầu Cung cấp thuốc Generic: 17 danh mục từ nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Viện Pasteur Nha Trang (18/01)
 Thông báo số 2809/TB-IPN ngày 25/12/2023 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur (18/01)
 Quyết định số 2808 ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur  (18/01)
 Quyết định số: 2675/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX- Căn tin số 8 Pasteur thành Trung tâm Dịch vụ y tế cơ sở 2 (12/12)
 Quyết định số: 2674/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur thành TT Dịch vụ y tế cơ sở 2. (12/12)
 Quyết định số 2581/QĐ-IPN ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng, Gói thầu cung cấp Đầu dò (probe) cho xét nghiệm Realtime RT-PCR Dengue (30/11)
 Quyết định số 2583/QĐ-IPN ngày 28/11/2023, Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, gói thầu cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR (29/11)