Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 | 11:11     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Thành tựu
Thành tựu

 
 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Huân chương  Độc lập hạng II năm 2015
Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn trao Huân chương Độc lập hạng III năm 2008

 

       * Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng II năm 2014

       * Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng III năm 2008.

       * Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III (năm 1981), hạng II (năm 1997) và hạng I (năm 2002).

       * Được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của UBND tỉnh Khánh Hòa.

       * 02 cá nhân được giải thưởng Kovalepskaia, 4 thầy thuốc Nhân dân, 14 thầy thuốc Ưu tú. 

       * 02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng II và 03 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng III.