Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:15     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Quản lý CL phòng XN
Thách thức của ngân hàng mẫu ở những nước có thu nhập thấp/ trung bình trong đại dịch COVID-19: đến lúc phải nhận thức lại các hướng dẫn đạo đức nghiên cứu trong dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng
Cập nhật: 09/06/2022

Ngân hàng mẫu có các nỗ lực nhằm mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nghiên cứu về sự kiện y tế công cộng khẩn cấp, bao gồm việc chia sẻ mẫu và dữ liệu giữa các nước có thu nhập thấp/ trung bình và nước có thu nhập cao.

[xem ... ]
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tối ưu hóa thông số trên đầu dò khối phổ nguồn ion hóa phun điện tử thuộc hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ
Cập nhật: 11/11/2021

Để phân tích các hợp chất đạt hiệu quả thì trước hết cần phải thực hiện thẩm định phương pháp, trong đó tối ưu hóa các thông số trên đầu dò khối phổ của hệ thống là việc làm cần thiết giúp giảm giới hạn phát hiện của chất phân tích, tăng cường độ tín hiệu và độ ổn định của hình dạng peak... 

[xem ... ]
Giới thiệu về máy real-time PCR và phương pháp cơ bản hiệu chuẩn nhiệt độ cho máy
Cập nhật: 19/10/2021

Real-time PCR là những kỹ thuật sinh học phân tử được áp dụng ngày càng phổ biến trong công tác xét nghiệm ở các phòng thí nghiệm y sinh học, nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác. 

[xem ... ]
Một số điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản và hoạt hóa lại cột sắc ký lỏng
Cập nhật: 05/10/2021

Trong đó lĩnh vực an toàn thực phẩm có nền mẫu đa dạng và phức tạp, do đó khi sử dụng và bảo quản cột sắc ký không đúng cách sẽ làm giảm tuổi thọ của cột đồng thời gây ra các hiện tượng như hình dạng peak bị thay đổi...

[xem ... ]
Quản lý chất lượng trong thư viện mẫu sinh học
Cập nhật: 15/06/2020

Mục tiêu đối với thư viện mẫu là nên đưa quản lý chất lượng phòng xét nghiệm vào áp dụng một cách thích hợp cho thư viện mẫu, có hoặc không thực hiện các xét nghiệm bổ sung trước khi phân phối mẫu sinh học.

[xem ... ]
Bảo trì, bảo dưỡng kính hiển vi quang học
Cập nhật: 11/09/2019

Kính hiển vi là một thiết bị không thể thiếu trong các phòng vi sinh nói riêng và trong lĩnh vực khoa học y học nói chung. Bảo quản và vệ sinh bảo dưỡng đúng cách kính hiển vi giúp...

[xem ... ]
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về độ không đảm bảo đo trong đo lường và hiệu chuẩn
Cập nhật: 10/07/2019

Bài viết này bàn luận về các vấn đề cơ bản của độ không đảm bảo đo trong đo lường và hiệu chuẩn. Nhận biết độ không đảm bảo đo liên quan đến đo lường và hiệu chuẩn... 

[xem ... ]
Một số lưu ý đảm bảo an toàn và độ chính xác khi sử dụng pipet piston
Cập nhật: 12/04/2018

Pipet piston là một thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong phòng xét nghiệm, với chức năng chính là dùng để hút chuyển một lượng nhỏ chất lỏng với độ chính xác cao...

[xem ... ]
Năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn trang thiết bị của Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 17/01/2018

Viện Pasteur Nha Trang có năng lực thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn trang thiết bị như: tủ an toàn sinh học, nồi hấp tiệt trùng, các loại tủ nhiệt, Pipét pít-tông, dụng cụ thủy tinh đo thể tích...

[xem ... ]
Các tin khác: