Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019 | 5:3 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Vi rút
Cập nhật: 21/04/2011
Khoa Vi rút

1. Tên gọi:

-  Tiếng Việt: Khoa Vi Rút

-  Tiếng Anh: Virology Department

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện trong nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, đào tạo cán bộ xét nghiệm chẩn đoán vi rút gây bệnh truyền nhiễm phục vụ công tác giám sát và phòng chống dịch tại khu vực miền Trung.

3. Lãnh đạo khoa: 

- Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Bảo Triệu

Điện thoại: (058) 3829539, DĐ: 0988 200826,  Email: baotrieuipn@yahoo.com.vn

Phó Trưởng Khoa; ThS. Huỳnh Kim Mai

Điện thoại: (058) 3829539, mai.huynh@ipn.org.vn, mai064@yahoo.com

4. Liên hệ:

-   Tầng 4, tòa nhà 5 tầng số 8 Trần Phú Nha Trang

-    Điện thoại: (058) 3829539

-    fax: (058) 3824058