Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019 | 4:57 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Trung tâm đào tạo
Cập nhật: 06/05/2017
Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Nha Trang

1. Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Nha Trang

- Tên giao dịch tiếng Anh: Training Center of Nha Trang Pasteur Institute

- Tên viết tắt: TCIPN

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo liên tục: Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, cấp các chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế dự phòng và các Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp căn cứ theo chỉ tiêu, yêu cầu của Bộ Y tế và nhu cầu của xã hội.

- Trung tâm đào tạo là cơ sở thực hành cho các trường đào tạo nhân lực về y tế, y tế dự phòng trong cả nước.

- Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của Luật giáo dục đại học khi được cấp có thẩm quyền thẩm định cho phép.

- Liên kết, hợp tác với các Trường, Viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và tổ chức khác để đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành y học dự phòng theo luật giáo dục và sự phân công của Bộ Y tế.

- Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp theo mã ngành của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và được Bộ Y tế phê duyệt.       

3. Lãnh đạo:

          - ThS Trịnh Thị Bích Thủy – Giám đốc Trung tâm

          - Điện thoại: 0915 964763      email: thuy67pasteur@gmail.com

4. Liên hệ:

- Trụ sở: 08 đường Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (0258) 3822410

- Fax: (0258) 3824058

- Email: trungtamdaotao@ipn.org.vn