Thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 | 2:47 Liên hệ  | Email cơ quan  
Phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Kiểm tra, giám sát hỗ trợ chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao và tẩy giun đợt I, năm 2020 – khu vực miền Trung
Cập nhật: 24/07/2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2619/BYT-DP ngày 14/5/2020 và công văn số 174/VDD-PEM ngày 15/5/2020 của Viện Dinh dưỡng quốc gia về việc tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao và tẩy giun đợt I, năm 2020... 

[xem ... ]
Các tin khác: