Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 | 7:18 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Hội đồng Khoa học và Công nghệ
Cập nhật: 19/03/2019
Hội đồng Khoa học và Công nghệ năm 2019

 Theo Quyết định 335/QĐ-IPN ngày 01/3/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ gồm:

1.Hội đồng Khoa học và Công nghệ:

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
01 Ông Đỗ Thái Hùng Phó Viện trưởng phụ trách Chủ tịch
02 Ông Lê Xuân Huy Phó Viện trưởng Phó Chủ tịch
03 Bà Trịnh Thị Bích Thủy GĐ Trung tâm Đào tạo Ủy viên, Thư ký
04 Ông Viên Quang Mai Viên chức Ủy viên
05 Bà Huỳnh Thị Kim Mai Phó Trưởng Khoa Vi rút Ủy viên
06 Ông Hồ Văn Quốc Trưởng Khoa Sức khỏe Môi trường- HĐ Ủy viên
07 Ông Lê Quốc Phong Phó Giám đốc TTKN ATVSTP Ủy viên
08 Ông Nguyễn Thành Đông Phụ trách Khoa KSVTTB-KD Ủy viên
09 Ông Đỗ Mạnh Hùng Cán bộ hợp đồng Ủy viên

2.Ban thư ký:

 STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Ban thư ký
01 Bà Trịnh Thị Bích Thủy GĐ Trung tâm Đào tạo Thư ký hội đồng
02 Ông Nguyễn Văn Tuyên  Trung tâm Đào tạo Thư ký hành chính