Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021 | 22:9 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức CNTT
Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR-CODE
Cập nhật: 22/02/2021

Thực hiện Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cũng như của UBND các Tỉnh/Thành phố, việc Khai báo y tế bằng MÃ QR-CODE giúp người dân thực hiện nhanh chóng tại các địa điểm công cộng nơi yêu cầu khai báo y tế theo Quy định... 

[xem ... ]
Các tin khác: