Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 | 3:52 Liên hệ  | Email cơ quan  
Vi sinh - miễn dịch
Xét nghiệm điện giải
Cập nhật: 09/08/2021
Chloride (Cl-) là anion ngoại bào chính và giúp điều tiết sự cân bằng của sự phân bố dịch ngoại bào. Nồng độ Cl- tăng được ghi nhận khi cơ thể trong tình trạng mất nước, suy thận, một số dạng nhiễm toan...
[xem ... ]
Tỷ lệ nhiễm và đặc tính kháng kháng sinh của một số vi khuẩn phân lập từ mẫu phân trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Khánh Hòa, năm 2016-2017
Cập nhật: 20/11/2020

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, TCC là nguyên nhân xếp thứ hai gây bệnh và tử vong cho trẻ em trên thế giới, chỉ đứng sau nhiễm khuẩn đường hô hấp.... 

[xem ... ]
Kỹ thuật Multiplex Real-time PCR xét nghiệm chẩn đoán bệnh sốt mò
Cập nhật: 19/11/2020

Hỗn hợp phản ứng multiplex real-time PCR chứa 20 μL 2X Kapa Probe Fast quantitative PCR (qPCR) master mix (Kapa Biosystems, Woburn, MA), 5 mM MgCl2, mồi và probe ở nồng độ như trong bảng 1 và 8 μL DNA khuôn, tổng thể tích cuối cùng là 40 μL.... 

[xem ... ]
Phân tích bộ gen và mô hình các bộ ba mã hóa của các coronavirus mới nổi
Cập nhật: 07/10/2020

Bộ gen của SARS-CoV-2 bao gồm: vùng 5’UTR, khung đọc mở, vùng 3’UTR và đuôi-poly (A). Vùng trình tự mã hóa cho các protein phi cấu trúc từ 2 khung mở đọc ORF1a và ORF1b nằm ở 2/3 vùng đầu của bộ gen, còn 1/3 vùng trình tự cuối của bộ gen thì mã hóa cho các protein cấu trúc...

[xem ... ]
Các tin khác: