Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 | 7:52 Liên hệ  | Email cơ quan  
An toàn sinh học
Ngân hàng mẫu – Trách nhiệm và lợi ích
Cập nhật: 28/02/2020

Ngân hàng mẫu là một thư viện mẫu quản lý việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản và phân phối mẫu sinh học và các dữ liệu liên quan được sử dụng cho việc nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng...

[xem ... ]
Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân tại các cơ sở chăm sóc bệnh nhân liên quan với chủng vi rút corona mới (2019-nCoV)
Cập nhật: 11/02/2020

Nhân viên y tế cần được đào tạo và hiểu rõ khi nào cần sử dụng PPE, những PPE nào là cần thiết, làm thế nào để mặc, sử dụng và cởi PPE đúng cách để ngăn ngừa sự lây nhiễm...

[xem ... ]
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm khi làm việc và xử lý mẫu liên quan đến chủng vi rút corona mới (2019-nCoV)
Cập nhật: 06/02/2020

Sự cung cấp thông tin kịp thời giữa nhân viên lâm sàng và phòng thí nghiệm là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ trong việc xử lý mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân bị nhiễm 2019-nCoV. Những mẫu bệnh phẩm như vậy phải được dán nhãn phù hợp...

[xem ... ]
Những biến đổi ở giai đoạn trước phân tích ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của mẫu bệnh phẩm lưu trữ trong ngân hàng sinh học
Cập nhật: 03/09/2019

Mục tiêu của báo cáo này là bàn về những biến đổi ở giai đoạn trước phân tích gây ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của các loại mẫu bệnh phẩm như máu, nước tiểu và sản phẩm...

[xem ... ]
Tiếp cận phương pháp xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm vi sinh
Cập nhật: 17/05/2018

Sự tiến bộ nhanh chóng của các phương pháp vi sinh và sự thay thế các kỹ thuật đã đòi hỏi các nhà nghiên cứu vi sinh phải nắm được các yêu cầu của thử nghiệm và các thông số...

[xem ... ]
Đào tạo An toàn sinh học tại Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định
Cập nhật: 05/04/2018

 Tham gia khóa đào tạo có 40 học viên là cán bộ xét nghiệm đến từ công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình định và Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quy Hòa...

[xem ... ]
Tập huấn "Nhận thức chung về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005" cho cán bộ của Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 14/03/2018

 Nhằm nâng cao kiến thức hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, ngày 06/03/2018 Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức lớp tập huấn...

[xem ... ]
Làm thế nào để tổ chức chương trình đánh giá chất lượng từ bên ngoài cho giai đoạn trước xét nghiệm
Cập nhật: 06/03/2018

 Trong nhiều năm qua, việc ghi chép hồ sơ đối với các sai sót và phản hồi cho những đơn vị tham gia trong chương trình đánh giá chất lượng từ bên ngoài (EQAS) ở giai đoạn xét nghiệm đã được thực hiện ở hầu hết các nước...

[xem ... ]
Tại sao không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng thí nghiệm?
Cập nhật: 01/11/2017

Phòng thí nghiệm có những mối nguy hiểm đối với tất cả các nhân viên do tiếp xúc với các chất lỏng dễ cháy, hóa chất độc hại, axit ăn mòn, vật liệu dễ cháy nổ.

[xem ... ]
Xem xét vấn đề đạo đức về an toàn sinh học trong các nghiên cứu tạo ra tác nhân có khả năng gây ra đại dịch
Cập nhật: 06/06/2017

Khi nguy cơ về an toàn sinh học từ các nghiên cứu trong khoa học đời sống ảnh hưởng đến sức khỏe y tế công cộng, cuộc tranh luận để thực hiện nghiên cứu đó như thế nào là một vấn đề về đạo đức sinh học. 

[xem ... ]
Các tin khác:
 Tập huấn đánh giá nguy cơ sinh học (11/05)
 Tập huấn đóng gói và vận chuyển chất truyền nhiễm (11/05)
 Xây dựng năng lực an toàn sinh học: kinh nghiệm và thách thức của phương pháp tiếp cận đào tạo từ xa  (17/03)
 Đánh giá tình hình triển khai an toàn sinh học tại khu vực miền Trung (25/12)
 Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm và an toàn sinh học (06/09)
 Phơi nhiễm do tạo khí dung (aerosol) từ mẫu xét nghiệm và một số thao tác thực hành an toàn (21/02)
 Nguyên lý an toàn sinh học (03/10)
 Năng lực thực hiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (03/10)
 Báo cáo về kết quả dự án nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang, 2007-2010 (03/10)
 Kiểm soát chất lượng các dụng cụ trong phòng xét nghiệm (29/02)