Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022 | 3:17 Liên hệ  | Email cơ quan  
Phòng chống HIV/AIDS
Khó khăn và những thách thức trong phòng, chống HIV/AIDS khu vực miền Trung
Cập nhật: 14/09/2021

Theo UNAIDS tính tới năm 2020 đã có 36,3 triệu người tử vong liên quan tới HIV/AIDS và có 37,6 triệu người đang sống chung nhiễm HIV và có khoảng 1,5 triệu người nhiễm mới HIV vào năm 2020. 

[xem ... ]
Các tin khác: