Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021 | 23:51 Liên hệ  | Email cơ quan  
Phòng chống HIV/AIDS
Tình hình dịch HIV/AIDS khu vực miền Trung, giai đoạn 2017 – 2020
Cập nhật: 11/06/2021

Số ca nhiễm hàng năm trung bình 614,8 người được phát hiện, tử vong do AIDS trung bình hàng năm 105,4 người nhưng hiện nay Việt Nam đang thực hiện tốt chương trình điều trị can thiệp...

[xem ... ]
Các tin khác: