Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024 | 6:17     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Kết quả đấu thầu
Thông báo số 255/TB-IPN ngày 23/02/2024 về việc bán đấu giá tài sản thanh lý theo hình thức chỉ định
Cập nhật: 23/02/2024
[xem ... ]
Thông báo số 51/TB-IPN ngày 10/01/2024 về việc thông báo kết quả lựa chọ nhà thầu cung cấp gói thầu thuốc Generic: 17 danh mục
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Quyết định số 50/QĐ-IPN ngày 10/01/2024, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng phần (từng danh mục mặt hàng) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói thầu Cung cấp thuốc Generic: 17 danh mục từ nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Thông báo số 2809/TB-IPN ngày 25/12/2023 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Quyết định số 2808 ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Gói thầu XL2023: Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Quyết định số: 2675/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX- Căn tin số 8 Pasteur thành Trung tâm Dịch vụ y tế cơ sở 2
Cập nhật: 12/12/2023
[xem ... ]
Quyết định số: 2674/QĐ-IPN ngày 06/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo KTX-Căn tin số 8 Pasteur thành TT Dịch vụ y tế cơ sở 2.
Cập nhật: 12/12/2023
[xem ... ]
Quyết định số 2581/QĐ-IPN ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng, Gói thầu cung cấp Đầu dò (probe) cho xét nghiệm Realtime RT-PCR Dengue
Cập nhật: 30/11/2023
[xem ... ]
Quyết định số 2583/QĐ-IPN ngày 28/11/2023, Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, gói thầu cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR
Cập nhật: 29/11/2023
[xem ... ]
Mẫu số 6B, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa
Cập nhật: 21/11/2023
[xem ... ]
Các tin khác:
123456
 Thông báo số 2501/TB-IPN ngày 15/11/2023 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR  (16/11)
 Thông báo số 2500/TB-IPN ngày 15/11/2023 Về phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng gói thầu cung cấp sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR (16/11)
 Quyết định 2052/QĐ-IPN ngày 04/10/2023 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm sinh phẩm định lượng RNA bằng kỹ thuật one-step RT-PCR  (16/11)
 Quyết định 2469/QĐ-IPN ngày 13/11/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máu Realtime PCR (14/11)
 Quyết định số 2465/QĐ-IPN ngày 10/11/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp dịch vụ bảo trì máy móc và thiết bị kiểm nghiệm (14/11)
 Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu cung cấp máy biến áp 320KVA (13/11)
 Quyết định số 2442/QĐ-IPN ngày 09/11/2023 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng gói thầu cung cấp máy biến áp 320KVA  (13/11)
 Quyết định số 2000/QĐ-IPN ngày 28/9/2023 về việc thành lập tổ chuyên giá mua sắm máy biến áp 320KVA  (13/11)
 Quyết định 2360/QĐ-IPN ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống giải mã trình tự gen (ABI 3500) (06/11)
 Quyết định 2285/QĐ-IPN ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp phụ kiện cho hệ sắc ký lỏng hiệu năng ghép nối khối phổ tứ cực chập 3 (06/11)