Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 | 3:52 Liên hệ  | Email cơ quan  
Sức khỏe đời sống
Hiểu vắc xin và tiêm chủng theo ngôn ngữ khác
Cập nhật: 28/12/2016

Nhiều người đã từng được tiêm chủng hoặc đưa con em mình đến tiêm chủng. Vắc xin công là một loại thuốc được đưa vào cơ thể người để phòng bệnh

[xem ... ]
Các tin khác: