Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 | 2:11 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiểm định - Hiệu chuẩn
Mức thu dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo dưỡng phương tiện đo, chuẩn đo lường, trang thiết bị
Cập nhật: 12/03/2021

Giá này được ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2020 do Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang ký

[xem ... ]
Các tin khác: