Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 | 4:34 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức An toàn VSTP
Sử dụng kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ dị ứng thực phẩm ở trẻ em
Cập nhật: 03/11/2016

Một nghiên cứu mới công bố của Đại học South Carolina – Mỹ cho biết việc trẻ em sử dụng kháng sinh làm tăng nguy cơ dị ứng với thực phẩm

[xem ... ]
Các tin khác: