Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 | 16:37 Liên hệ  | Email cơ quan  
Tập huấn
Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Cập nhật: 05/09/2019

Ngày 19/8/2019, Viện Pasteur Nha Trang tổ chức lớp tập huấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017...

[xem ... ]
Khoá đào tạo "Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học"
Cập nhật: 05/09/2019

Đạo đức y học là một hệ thống các nguyên tắc đạo đức trong đó ứng dụng các giá trị và quyết định thực hành y khoa. Đạo đức y học bao gồm cả về thực hành lâm sàng cũng như làm về phương diện lịch sử, triết lý và xã hội học.

[xem ... ]
Lớp đào tạo “Sư phạm Y học cơ bản”
Cập nhật: 15/08/2019